Współpraca

Informacje dla Autorów:

Teksty prosimy nadsyłać wyłącznie w postaci cyfrowej jako pliki w edytorze Word pocztą komputerową, jako załącznik do listu elektronicznego (zwykły załącznik, nie skompresowany) na adres: ogrod_kwartalnik@wp.pl. Redakcja prosi Autorów o podawanie pełnych imion w tekście głównym i przypisach rozpraw. Prosimy też o końcową bibliografię (z pełnymi imionami) oraz streszczenie tekstu. Prosimy wreszcie każdego Autora o notkę biograficzną o sobie z dzienną datą urodzenia (ten wymóg nie dotyczy Autorek) oraz o fotografię. Redakcja pisma pracuje społecznie. „Ogród” nie wypłaca Autorom honorariów.