Violetta Machnicka

Violetta Machnicka
Violetta Machnicka
Violetta Machnicka – polonistka, językoznawca, miłośniczka dobrych filmów science fiction, sensacyjnych i refleksyjnych. Doktorat i habilitację z zakresu nauk humanistycznych uzyskała głównie na podstawie prac poświęconych twórczości Bolesława Prusa. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz 5 książek: Aforyzmy i refleksje wybrane z „Kronik” (1874-1911), czyli ponadczasowa mądrość życiowa (2009), Bolesław Prus wSiedlcach i o Siedlcach (2009), Peryfrazy Bolesława Prusa (2011), 100 lat myśli aforystycznej Bolesława Prusa (1847-1912). Antologia (2012). Noty i fotografie Autorów. Motto życiowe: Najgęstszym grzebieniem nie wyczeszesz rozumu z głupiej głowy (Bolesław Prus).

Wybrane teksty Violetty Machnickiej w Ogrodzie: