Stanisław Szczęsny

Stanisław Szczęsny
Stanisław Szczęsny
Urodzony 8 V 1966 – historyk literatury i krytyk literacki, edytor, wykładowca akademicki, animator kultury dawnej i współczesnej. W roku 1991 ukończył studia dzienne w zakresie filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego). W latach 1993–1998 odbył studia doktoranckie w zakresie filologii polskiej (Instytut Badań Literackich PAN). Zredagował książkę zbiorową poświęconą osobie, twórczości i głosom na temat recepcji dzieła Kazimierza Świegockiego (Poezja i egzystencja. O twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego studia – szkice – interpretacje. Siedlce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Podlaskiej, 1999). Dla „Ogrodu. Kwartalnika humanistycznego” przygotował jako rozmówca oraz współprowadził rozmowy z takimi osobami jak: Adam Bednarczyk, Alain van Crugten, Krzysztof Czyżewski, Paweł Hertz, Aron Kebedi-Varga, prof. Anna Świderkówna, ks. Jan Twardowski i prof. Karol Zierhoffer. W dorobku badawczym ma ponad 80 publikacji autorskich. Zajmując się pracą edytorską, wziął udział bezpośredni w przygotowaniu ponad 50. wydawnictw zwartych, broszurowych lub czasopiśmienniczych. Jako prowadzący spotkania literackie lub juror konkursów artystycznych propaguje literaturę dawną i współczesną. Przedstawia też solistów muzyki chóralnej – w wykonaniach amatorskiego Chóru kameralnego „In Laetitia”. Współpracuje z Wydawnictwem Sejmowym. Mieszka w Warszawie. Foto: Zdzisław Grużewski.