Redakcja

Redakcja:

  1. prof. UPH dr hab. Antoni Czyż, Redaktor Naczelny
  2. dr hab. Violetta Machnicka, Zastępca Redaktora Naczelnego
  3. mgr Małgorzata Elżanowska
  4. mgr Stanisław Szczęsny

Redakcja techniczna, układ typograficzny:

  1. Antoni Czyż

Skład komputerowy i przygotowanie do edycji:

  1. Adrian Kowalczyk we współpracy z Justyną Dąbrowską

Adiustacja/Korekta:

  1. Antoni Czyż/Małgorzata Elżanowska i Redakcja