Natalia Waśko

Natalia Waśko
Natalia Waśko
Natalia Waśko – ur. 10 VIII 1987 w Lęborku. Absolwentka studiów magisterskich – filologia polska na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Mieszka w Lęborku.

Wybrane teksty Natalii Waśko w Ogrodzie: