Ogród. Kwartalnik humanistyczny, nr 31-34

Ogród. Kwartalnik humanistyczny, nr 31-34 Pobierz bezpłatnie najnowszy numer kwartalnika humanistycznego Ogród w wersji elektronicznej PDF.

Małgorzata Elżanowska

Małgorzata Elżanowska
Małgorzata Elżanowska
Małgorzata Elżanowska – historyk literatury, bibliotekarz. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się dziejami literatury polskiej, zwłaszcza okresu średniowiecza. Publikowała rozprawy m. in. o średniowiecznych Pieśniach łysogórskich (w „Pamiętniku Literackim”) i Władysławie z Gielniowa. Mieszka w Warszawie.

Wybrane teksty Małgorzaty Elżanowskiej w Ogrodzie: