Łukasz Tkaczuk

Łukasz Tkaczuk
Łukasz Tkaczuk
Łukasz Tkaczuk – urodzony 16 XI 1993. Od 2012 roku student filologii polskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Obronił pracę licencjacką na temat legendy i twórczości Kazimierza Ratonia, a niniejszy artykuł stanowi fragment tej całości. Autor publikacji: Świat przedmiotów w międzywojennej poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej („Spotkania Humanistyczne” 2014, nr 4), Kordian jako romantyczny „homo viator” („Do Źródeł” 2016, z. 12/14), Dziecko i dzieciństwo w twórczości Kazimierza Ratonia (W zbiorze: Dziecko jako podmiot poznania. Red.: Monika Jurkowska, Dominika Olga Stankiewicz, Małgorzata Wojtowicz. Białystok 2016), Przestrzeń natury w „Dębach czarnobylskich”. Tadeusz Miciński jako przyrodnik (W zbiorze: Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia. Red.: Antoni Czyż, Marcin Pliszka, Sławomir Sobieraj. Siedlce 2018) oraz Ścieżki interpretacyjne „Katastrofy” Samuela Becketta („Ogród” 2016, nr 1-4 [27-30]). W roku 2017 ukończył studia drugiego stopnia, rozprawę magisterską poświęcając zapomnianej prozie Tadeusza Rittnera. Mieszka pod Siedlcami.

Wybrane teksty Łukasza Tkaczuka w Ogrodzie: