Dorota Chmielak

Dorota Chmielak
Dorota Chmielak
Urodzona 1 XI 1974 roku. Studentka II roku studiów magisterskich w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, o specjalności: komunikacja społeczna i praca wydawnicza. Absolwentka studiów licencjackich, kierunek rusycystyka, w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych UPH w Siedlcach. Wiceprezes Koła Naukowego Rusycystów. Interesuje ją szeroko pojęta literatura (szczególnie Srebrny Wiek literatury rosyjskiej, w tym głównie poezja Sergiusza Jesienina), pasjonuje – język, kultura i historia Rosji. Dzięki podjętym studiom polonistycznym rozszerza znajomość literatury polskiej, znajdując przyjemność w obcowaniu z jej klasykami oraz docenia propozycje autorów współczesnych (Pilch, Gretkowska). Mieszka w Siedlcach.

Wybrane teksty Doroty Chmielak w Ogrodzie: