Dominika Spietelun

Dominika Spietelun
Dominika Spietelun
Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej na dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Korektor, krytyk i historyk literatury; zajmuje się literaturą polską XX wieku. Obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dysertację Między biografią a kreacją artystyczną. Postacie kobiet w twórczości literackiej i plastycznej Witkacego (Promotor: prof. UPH dr hab. Antoni Czyż). Wydała monografię: Witkacowskie muzy. Kobiety w egzystencji i dziele artysty. Kraków, Universitas, 2013, ISBN 9788324223398. Mieszka w Trzebiatowie na Pomorzu Zachodnim.

Wybrane teksty w Ogrodzie: