Dariusz Piechota

Dariusz Piechota
Dariusz Piechota
Dariusz Piechota – urodzony 21 VIII 1981. Historyk literatury polskiej. Zajmują go literatura 2. połowy XIX wieku, ekokrytyka, literackie ekosystemy, humanistyka ekologiczna, posthumanistyka. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie na podstawie dysertacji Świat mieszczan w prozie Michała Bałuckiego (Promotor: dr hab. Janina Szcześniak). Wydał książki: Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej (2015), Pozy- tywistów spotkania z naturą. Szkice ekokrytyczne (2018). Współredagował tomy zbiorowe. Jest nauczycielem w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Mieszka w Puławach.

Wybrane teksty Dariusza Piechoty w Ogrodzie: