Beata Walęciuk-Dejneka

Beata Walęciuk-Dejneka
Beata Walęciuk-Dejneka
Historyk literatury, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zajmuje się literaturą polską XIX i początku XX wieku. Bada też związki literatury i folkloru oraz tematykę kobiecą w kulturze (szczególnie w literaturze i w folklorze). Wydała trzy książki autorskie: Chleb w folklorze polskim. W poszukiwaniu znaczeń (2010), Inny obraz feminy. Szkice folklorystyczno-literackie (2012) i Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności. Folklor i literatura (2014). Redagowała i współredagowała monograficzne tomy zbiorowe. Mieszka w Warszawie.

Wybrane teksty Beaty Walęciuk-Dejenki w Ogrodzie: