Autorzy

Lista autorów kwartalnika humanistycznego Ogród wraz z ich krótką notą biograficzną.
 1. Dorota Chmielak, urodzona 1 XI 1974 roku. Studentka II roku studiów magisterskich w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, o specjalności: komunikacja społeczna i praca wydawnicza.
 2. Wilhem Coindre, urodzony 6 XII 1971 w Bourges we Francji. Historyk literatury, romanista, italianista i polonista, nauczyciel.
 3. Antoni Czyż, urodzony 10 XI 1955 w Warszawie, gdzie mieszka. Historyk literatury i idei, edytor, filmoznawca. Uprawia też prozę poetycką.
 4. Małgorzata Elżanowska, historyk literatury, bibliotekarz. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.
 5. Jacek Głażewski, urodzony 15 IX 1974. Historyk literatury, tłumacz, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany.
 6. Piotr Kesling, urodzony 14 V 1994 w Siedlcach. Student I roku teologii w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Mieszka i pracuje jako informatyk w Warszawie.
 7. Adrian Kowalczyk, urodzony 26 I 1994 w Siedlcach. Student II roku filologii polskiej II stopnia ze specjalnością edytorsko-dziennikarską w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 8. Jacek Kowzan, urodzony 4 II 1972, doktor nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował także kulturoznawstwo.
 9. Violetta Machnicka, polonistka, językoznawca, miłośniczka dobrych filmów science fiction, sensacyjnych i refleksyjnych. Doktorat i habilitację z zakresu nauk humanistycznych uzyskała głównie na podstawie prac poświęconych twórczości Bolesława Prusa.
 10. Agata Mickiewicz, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, kustosz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, historyk literatury.
 11. Dariusz Piechota, urodzony 21 VIII 1981. Historyk literatury polskiej. Zajmują go literatura 2. połowy XIX wieku, ekokrytyka, literackie ekosystemy, humanistyka ekologiczna, posthumanistyka.
 12. Anna Rój, urodzona 24 V 1983. Magister filologii angielskiej oraz magister filologii hiszpańskiej, doktorantka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (opiekun naukowy: prof. PWSZ dr hab. Zygmunt Mazur).
 13. Dominika Spietelun, doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej na dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
 14. Stanisław Szczęsny, (urodzony 8 V 1966) – historyk literatury i krytyk literacki, edytor, wykładowca akademicki, animator kultury dawnej i współczesnej.
 15. Łukasz Tkaczuk, urodzony 16 XI 1993. Od 2012 roku student filologii polskiej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
 16. Adam Tomasz, urodzony 14 III 1971 w Bydgoszczy, absolwent filologii polskiej na dzisiejszym Uniwersytecie Jana Kazimierza.
 17. Agnieszka Trześniewska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Literackie oblicza Kazimierza Dolnego obronionej w 2014 roku na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curiej w Lublinie.
 18. Beata Walęciuk-Dejneka, historyk literatury, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 19. Natalia Waśko, ur. 10 VIII 1987 w Lęborku. Absolwentka studiów magisterskich – filologia polska na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Mieszka w Lęborku.
 20. Karol Zierhoffer, urodzony 27 IX 1924 we Lwowie. Filolog i lingwista polski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.