Anna Rój

Anna Rój
Anna Rój
Urodzona 24 V 1983. Magister filologii angielskiej oraz magister filologii hiszpańskiej, doktorantka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (opiekun naukowy: prof. PWSZ dr hab. Zygmunt Mazur). Nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego w liceum oraz lektor w szkołach językowych. Wśród zainteresowań naukowych wymienić można literaturę amerykańską XIX wieku, a w szczególności jej recepcję na ziemiach polskich oraz literaturę hiszpańską, zwłaszcza dotyczącą okresu wojny domowej 1936-1939. Mieszka w Zgłobicach koło Tarnowa.

Wybrane teksty Anny Rój w Ogrodzie: