Agnieszka Trześniewska

Agnieszka Trześniewska
Agnieszka Trześniewska
Agnieszka Trześniewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Literackie oblicza Kazimierza Dolnego obronionej w 2014 roku na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curiej w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia nad literaturą Lubelszczyzny, współczesną kulturą popularną oraz literaturą polsko-żydowską i żydowską początku XX wieku. Członek Laboratorium Animal Studies. Publikowała między innymi w tomach: Peregrynacje do źródeł. Lubelski czas zatrzymany. Część IV. Red.: Janina Szcześniak, Monika Gabryś-Sławińska. Lublin 2014; Arachnofobia – metaforyczne odsłony kobiecych leków. Peregrynacje w przestrzeniach kultury. Red.: Barbara Stelingowska i Beata Walęciuk-Dejneka. Siedlce 2013; Fantastyka XIX-XXI wieku. Kanon i obrzeża. Część II. Red.: Janina Szcześniak. Lublin 2013; „Lite Racje” (Warszawa) 2013, nr 2; Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku. Część III. Red.: Janina Szcześniak i Dariusz Trześniowski. Lublin 2012; Człowiek wobec wojny. Red.: Eugenia Łoch, Lublin 2011; Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności po czasy współczesne w świetle literatury i medycyny. Część IX. Red.: Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Elżbieta Flis-Czerniak. Lublin 2011; Spadkobiercy Juliusza Słowackiego w kraju i zagranicą (w dwusetną rocznicę śmierci). Red.: Eugenia Łoch. Lublin 2010; Między literaturą a medycyną. Część VII: Fantastyka i medycyna. Red.: Eugenia Łoch i Grzegorz Wallner. Lublin 2010; Lekarze medycyny jako twórcy literatury polskiej i obcej. Red.: Eugenia Łoch i Grzegorz Wallner, Lublin 2008. Wspólnie z Dariuszem Piechotą zainicjowała serię „Zielona Historia Literatury”, w ramach której ukazały się tomy: Emancypacja zwierząt (2015), Ekomodernizmy (2016), Między empatią a okrucieństwem (w druku), (Nie)zapomniane zwierzęta (w przygotowaniu). Mieszka w Jedlni-Letnisku.

Wybrane teksty Agnieszki Trześniewskiej w Ogrodzie: