Agata Mickiewicz

Agata Mickiewicz
Agata Mickiewicz
Agata Mickiewicz – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, kustosz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, historyk literatury. Interesuje się literaturą i kulturą Młodej Polski. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat prozy Tadeusza Micińskiego. Mieszka w Warszawie.

Wybrane teksty Agaty Mickiewicz w Ogrodzie: