Adrian Kowalczyk

Adrian Kowalczyk
Adrian Kowalczyk
Adrian Kowalczyk – urodzony 26 I 1994 w Siedlcach. Student II roku filologii polskiej II stopnia ze specjalnością edytorsko-dziennikarską w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Absolwent polonistycznych studiów licencjackich na wyżej wymienionej uczelni. Zafascynowany twórczością Witolda Gombrowicza, któremu poświęcił swoją pracę licencjacką zatytułowaną Groteska w „Ferdydurke” i „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza (stworzona pod okiem dr. Romana Bobryka). Obecnie skupiony na tworzeniu, przy pomocy swego Promotora prof. UPH dr. hab. Antoniego Czyża, kolejnej pracy, tym razem magisterskiej, po- święconej także twórczości tegoż prozaika. Jej tytuł brzmi: Witold Gombrowicz nieznany. Dziennik intymny pisarza: „Kronos”. Mieszka nieopodal Siedlec.

Wybrane teksty Adriana Kowalczyka w Ogrodzie: