Posty

Ogród. Kwartalnik humanistyczny, nr 31-34

Pobierz bezpłatnie najnowszy numer kwartalnika humanistycznego Ogród w wersji elektronicznej PDF.

Mahler i Szymanowski

Dwugłos o filmach

Emancypantka, chrześcijanka, poetka: Iłłakowiczówna

Nowa monografia o Marii Dąbrowskiej

Zaprzepaszczona szansa. O współczesnej edycji listów jezuickich misjonarzy

Amerykańska wojna domowa w wybranych adaptacjach filmowych

Cabiria – wśród arcydzieł kina niemego

W Muzeum Literatury

W poszukiwaniu nowej formy wyrazu. Dwugłos o wystawie Miejska rewolta

Grodno naukowe i artystyczne – wiosną 2017

Siedleckie epizody w życiu i pismach Bolesława Prusa. W 170. rocznicę urodzin pisarza

Renesansowa muzyka i poezja Sebastiana Klonowica