Posty

Ogród. Kwartalnik humanistyczny, nr 31-34

Pobierz bezpłatnie najnowszy numer kwartalnika humanistycznego Ogród w wersji elektronicznej PDF.

Mahler i Szymanowski

Dwugłos o filmach

Emancypantka, chrześcijanka, poetka: Iłłakowiczówna

Nowa monografia o Marii Dąbrowskiej

Zaprzepaszczona szansa. O współczesnej edycji listów jezuickich misjonarzy

Amerykańska wojna domowa w wybranych adaptacjach filmowych

Cabiria – wśród arcydzieł kina niemego

W Muzeum Literatury

W poszukiwaniu nowej formy wyrazu. Dwugłos o wystawie Miejska rewolta

Grodno naukowe i artystyczne – wiosną 2017

Siedleckie epizody w życiu i pismach Bolesława Prusa. W 170. rocznicę urodzin pisarza

Renesansowa muzyka i poezja Sebastiana Klonowica

Profesor Libera trojako w pamięci

Zdzisław Libera upamiętniony

W kolejce do wieczności. Pożegnanie Julii Hartwig

Językowa kreacja koncertu skrzypcowego w bajce Igora Sikiryckiego O komarze i orkiestrze

Recenzja - Karol i Zofia Zierhofferowie: Polska a Europa w świetle nazw geograficznych.

Poznańska konferencja pamięci Zofii Zierhofferowej

Wśród ciekawych nazw i wyrazów w europejskiej i polskiej przeszłości. Z profesorem Karolem Zierhofferem rozmawia Stanisław Szczęsny

Wygnańcy. Głos komparatysty

Wciąż o Witkacym głoszą... Nowe dokonania w badaniach nad życiem i twórczością autora Nienasycenia

Strategie motywu psa w twórczości Kazimierza Ratonia

Sacrum i profanum przestrzeni miejskiej: Officium Secretum. Pies Pański Marcina Wrońskiego

Córka Wokulskiego Romana Praszyńskiego jako literacki patchwork

Jarosława Micińskiego wspomnienia o ojcu-pisarzu – dwie wersje (1928 i 1964)

Tadeusza Micińskiego zapomniana przedmowa do powieści Wita

Radość i żal: słownik pisarek średniowiecznych

Zapoznane dziedzictwo: Marianna Marchocka

Mortęska oswojona

Ludwika Szklińska (ok. 1715-1801) - Duchowna melodia. Pieśni nabożne

O potrzebie personalizmu. Notatki jak najbardziej - na dziś